یورش گارد زندان به بند زندانیان سیاسی و انتقال زندانی سیاسی ارژنگ داودی به بند مجرمان عادی

0
148

بنابه گزارشات رسیده روز گذشته گارد زندان به بند زندانیان سیاسی زندان مرکزی بندرعباس یورش برد و بدون هیج دلیل زندانی سیاسی ارژنگ داودی را به بند ۳ محل نگهداری مجرمان عادی منتقل کردند.

روز یکشنبه ۱۹ آبان ماه بر خلاف معمول هر روز، به زندانیان سیاسی اجازه رفتن به هواخوری داده نشد و زمان رفتن به هواخوری را به حداقل کاهش دادند و همچنین زمانهای استفاده از تلفن برای تماس با خانواده هایشان به حداقل زمان ممکن کاهش یافت. زندانیان سیاسی نسبت به این فشارها و اذیت و آزارها و محدودیتها دست به اعتراض زدند و خواستار پایان دادن به این اقدامات سرکوبگرانه توسط مرسلپور رئیس زندان بندرعباس شدند.

اما مرسلپور به جای رسیدگی به خواست به حق زندانیان سیاسی، گارد زندان را همراه با یکی از شکنجه گران این زندان به نام حاج محمودی را برای یورش به بند زندانیان سیاسی اعزام نمود.حاج محمودی جنایتکار علیه بشریت شروع به عربده کشی و فحاشی به زندانیان سیاسی نمود که با اعتراضات گسترده زندانیان سیاسی بند مواجه شد و ناچار به ترک بند شد. متعاقب این برخورد غیر انسانی زندانیان سیاسی از گرفتن ناهار خوداری کردند و دیک غذا را بازگرداندند.

وقتی که با گارد زندان نتوانستند زندانیان سیاسی را مرعوب نمایند معاون حفاظت زندان با ترفندی آقای داودی را از بند تحت عنوان اینکه می خواهند با او صحبت کنند خارج کردند و با ۳۰ نفر از افراد گارد زندان وی را به بند ۳ محل نگهداری زندانیان عادی زندان مرکزی بندر عباس منتقل نمودند.

زندانی سیاسی ارژنگ داودی بارها توسط مرسلپور رئیس زندان بندر عباس تهدید به قتل شده است. این جنایتکار علیه بشریت از بستگان قاسم سلیمانی فرمانده نیروی تروریستی سپاه قدس می باشد که در ترور و کشتار در جهان و بخصوص در عراق و سوریه شهرت خاص دارد.

آخوند علی خامنه ای سیاست اعدام و سرکوب زندانیان سیاسی را تعیین می کند و توسط آخوند صادق لاریجانی منصوب وی در قوه قضاییه و سازمان زندانها به اجرا در آورده می شود . از زمان انتصاب آخوند حسن روحانی که با شعارهای فریبکارانه اعتدال و تدبیر به اقدامات سرکوبگرانه شدت بیشتری بحشیده است و در اعدام زندانیان سیاسی و جوانان ایرانی در طی ۳ ماه ریاست جمهوریش رکورد وحشتناکی که بیش از ۳۰۰ اعدام می باشد بر جای گذاشته است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بش و دمکراسی در ایران؛ انتقال بی دلیل زندانی سیاسی ارژنگ داودی به بند ۳ محل نگهداری زندانیان عادی و تشدید فشارها و ایجاد محدودیت علیه زندانیان سیاسی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه جنایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲۰ آبان۹۲ برابر با ۱۱ نوامبر ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل