یورش وحشیانه گارد ویژه زندان به زندانیان سیاسی و عادی در زندان مرکزی زاهدان

0
163

بنابه گزارشات رسیده گارد ویژه زندان مرکزی زاهدان به زندانیان بی دفاع بند ۳ یورش بردند و ضمن اذیت وآزار آنها ، حداقل وسایل زندانیان بی دفاع را تخریب و یا سرقت نمودند.

روز دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه بیش از ۳۰ تن از گارد ویژه زندان به زندانیان سیاسی و عادی بند ۳ زندان مرکزی زاهدان یورش بردند و آنها را با اذیت و آزار و توهین در حیاط زندان زیر تابش شدید آفتاب و گرمای طاقت فرسا به مدت ۲ ساعت قرار دادند.سپس پاسداربندها به تمامی سلولهای بند۳ یورش بردند .

آنها مواد غذایی زندانیان را که با هزینه های زیاد از فروشگاه زندان خریداری کرده بودند یا مصرف کردند ، یا به سرقت بردند و یا آنها را تخریب کردند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ مامورین گارد ویژه پرده های سلولها و بالشت زندانیان که خود خریداری کرده بودند را پاره کردند.آنها پودر رخت شویی را بر روی زمین سلولها پخش کردند ، لباسهای زندانیان را پاره کردند و صدها کارت تلفن زندانیان که به منظور تماس با خانواده هایشان خریداری کرده بودند به سرقت بردند.

این یورش وحشیانه و مغول وار به فرماندهی و نظارت غلامی شکنجه گر زندانیان بی دفاع و رئیس اطلاعات زندان ، محمد ناروئی رئیس بازرسی زندان و پورینه معاون زندان صورت گرفت. این عمل وحشیانه باعث بر انگیختن خشم زندانیان گردید.

یورشهای وحشیانه و غیر انسانی و اعدام ها در ایران پس از انتصاب آخوند حسن روحانی رئیس جمهور شدت گرفته است . هدف از این موج اعدام ها و یورشهای مغول وار به زندانی بی دفاع ایجاد فضای رعب و ووحشت برای جلوگیری از قیام مردم ایران برای پایان دادن به اعدام ها، سرکوبهای خونین،انهدام محیط زیست ،نابودی منابع طبیعی، فقر، اعتیاد ، دزدیهای نجومی،تحمیل تحریمای بین المللی که آخوندها با این اعمال عملا در حال نابودی مردم ایران و انهدام کامل کشور هستند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یورش به زندانیان سیاسی و عادی ،مورد اذیت و آزار قرار دادن آنها و تخریب حداقل وسایل شخصی آنها توسط زندانبانان  را محکوم می کند و ازکمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به مراجع قضایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۰۵ شهریور ۱۳۹۲ برابر با ۲۷ اوت ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل