یورش وحشیانه گارد ویژه زندان به زندانیان سیاسی و عادی در زندان مرکزی زاهدان

0
131

روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ماه حوالی ساعت ۰۶:۳۰ ده ها نفر از نیروهای گارد ویژه زندان به بندهای ۵ و ۷ زندان مرکزی زاهدان یورش بردند. این یورش وحشیانه تحت فرماندهی و نظارت خسروی رئیس زندان، پیری معاون زندان ، خمبر مدیر داخله زندان و غلامی رئیس اطلاعات زندان صورت گرفت.

ابتدا زندانیان را از سلولهایشان خارج و  آنها را عریان کردند و به طرز توهین آمیزی مورد بازرسی قرار  دادند و سپس آنها را به حیاط بندها منتقل  کردند.

پس از خارج کردن زندانیان از سلولهایشان ، گارد ویژه به درون سلولها یورش بردند و وسایل شخصی زندانیان را به عمد به درون کریدور پرتاب  و یا  تخریب کردند.لباسهای زیر زندانیان را تحت عنوان اینکه رکابی هستند با خود بردند.

زندانی سیاسی ایرج محمدی نسبت به این عمل وحشیانه گارد زندان اعتراض نمود که مورد یورش وحشیانه خمبر مدیر داخله زندان قرار گرفت و او را آماج مشتهای خود قرار داد.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،این یورش وحشیانه که تحت عنوان بازرسی صورت می گرفت تا ساعت ۳۰ : ۰۹ ادامه داشت.