یورش وحشیانه مأمورین وزارت اطلاعات و دستگیری یکی از مهندسین پالایشگاه اصفهان..!

0
117

بنابه گزارشات رسیده یورش مأمورین وزارت اطلاعات به محل کار یکی از مهندسین پالایشگاه اصفهان ، دستگیری و انتقال او به سلولهای انفرادی اداره اطلاعات زندان اصفهان .

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ مهندس بهنام خدادی ۲۸ ساله از مهندسین پالایشگاه اصفهان حوالی ساعت ۱۱:۰۰ صبح دیروز ۱۶ تیرماه با یورش مأمورین وزارت اطلاعات دستگیر و به بند الف ـ ط زندان مرکزی اصفهان که در دست بازجویان وزارت اطلاعات است منتقل گردید.

مدتی بعد از بازداشت وی ، مأمورین وزارت اطلاعات به منزل پدری وی وحشیانه یورش بردند و تمامی قسمتهای منزل را مورد بازرسی قرار دادند. مأمورین وزارت اطلاعات تمامی کمدها و وسایل شخصی دیگر اعضای خانواده را بهم ریخته و تمامی نقاط آشپزخانه را بازرسی نمودند. آنها در حین بازرسی به عمد وسایل شخصی خانواده را تخریب نمودند.

مهندس بهنام خدادی پیش از این در عسلویه مشغول به کار بود اما به دلیل حمایت از حقوق کارگران اخراجی و شرکت در اعتراضات کارگران و سخنرانی برای آنها از عسلویه اخراج شده بود.

این خانواده پیش از این بارها مورد یورش مأمورین اداره اطلاعات اصفهان قرار گرفته بودند و پیش از این ،برادر وی بهمن خدادی که از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب اصفهان است را دستگیر و مدتها در بند الف ـط اصفهان تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،یورش مأمورین وزارت اطلاعات به پالایشگاه اصفهان و دستگیری یکی از مهندسین آن و یورش وحشیانه به منزل پدری وی و تخریب اموال شخصی آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار مداخله برای آزادی فوری و بدون قید و شرط این مهندس زندانی که صرفا از حقوق کارگران دفاع می کرد می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۶ تیرماه ۹۲ برابر با ۰۷ ژولای ۲۰۱۳