یورش وحشیانه به سلولهای زندانیان عقیدتی اهل سنت در زندان گوهردشت کرج

0
165

بنابه گزارشات رسیده  روز گذشته ده ها نفر از نیروهای گارد ویژه، نیروهای اطلاعات زندان و پاسداربندها به سلولهای زندانیان عقیدتی اهل سنت یورش بردند وآنها را مورد اذیت و آزارقرار داده و وسایل شخصی آنها را تخریب نمودند .
روز دوشنبه۲۳ تیرماه حوالی ساعت ۱۶:۰۰ بیش از ۸۰ نفر از گارد ویژه ، اطلاعات زندان و پاسداربندها به سالن ۱۰ بند ۴ زندان گوهردشت کرج وحشیانه یورش بردند.

نیروهای سرکوبگر زندانیان عقیدتی اهل سنت را مورد اذیت و آزار قرار دادندو اقدام به تخریب وسایل شخصی آنها نمودند ، کتاب مقدس قرآن را به زیر پاهایشان انداخته و مورد اهانت قرار دادند و حتی بالشتهای زندانیان بی دفاع را پاره کردند و در حالی که این زندانیان روزه بودند ، مدتی طولانی تمامی آنها را در محوطه زندان در زیر تابش شدید آفتاب نگه داشتند.

این یورش وحشیانه زمانی صورت گرفت که زندانیان اهل سنت روزه دار و در حال استراحت بسر می بردند.
فرماندهی این یورش توسط مردانی رئیس زندان و با حضورمعاون وی امیری صورت گرفت.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران یورش وحشیانه، اذیت و آزار زندانیان عقیدتی اهل سنت و تخریب وسایل شخصی آنها در حالی که روزه دار بودند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار ارجاع پرونده آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم و آخوندهای همدست وی به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۴ تیر۹۳ برابر با ۱۵ ژولای۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل