یورش مجدد گارد ویژه زندان به زندانیان اعتصاب غذا کننده در بند ۱۰ زندان گوهردشت کرج

0
297

روز دوشنبه  ۴ اردیبهشت ماه نیروهای گارد زندان به زندانیان زندان گوهردشت کرج یورش بردند و آنها را مورد ضرب و شتم و اذیت و آزار قرار دادند. گارد با برخوردهای وحشیانه و غیر انسانی در حالی که زندانیان اعتصاب غذا کننده را مورد ضرب و شتم قرار می دادند با فریاد و عربده کشی به زندانیان می گفتند که خبر اعتصاب غذا  و تنبیه خودتان را به رسانه ها می دهید . با شما کاری خواهیم کرد که دیگر جرائت انتشار خبر را نداشته باشید.

از طرفی دیگر زندانی عباس یوسفی که در درگیری خونین روز شنبه ۲ اردیبهش ماه بشدت زخمی شده بود همچنان در بیمارستان و  در  کما  بسر می برد در این یورش وحشیانه مردانی رئیس زندان گوهردشت  خود شخصا به باند مافیایی تحت امرش در زندان می گفت: بزنید با تیزی بکشیدشان من جوابگوی خانواده های آنها هستم.

روز شنبه ۲ اردیبهشت ما ه زندانبانان ولی فقیه  ۲ زندانی به نام های عباس یوسفی و بهروز حسینی  بعد از یک هفته نگهداری در سلول انفرادی بند ۱۰ زندان گوهردشت کرج به دلیل اعتراض آنها نسبت به انتقال بی موردشان به این بند و اذیت و آزارشان به منظور زهر چشم گرفتن را از بند ۱۰ خارج و به بند ۱ منتقل نمودند و با برنامه ریزی قبلی توسط مردانی رئیس زندان گوهردشت کرج ، اخلاقی رئیس بند ۱و حسن کرد رئیس اندرزگاه ۶  باند مافیایی که زیر نظر آنها هستند به این ۲ زندانی با تیزی و سایر ابزار یورش بردند که بشدت زخمی شدند در اثر این ضرب و جرح این ۲ زندانی بشدت زخمی  و به بیمارستان خارج از زندان منتقل شدند.

حدود یک هفته پیش زندانبانان ولی فقیه  ۸ زندانی به نام های محمد آزاد ، ،حسن حسینی ،محسن بیگوند، حسین یحیوی ، عباس یوسفی ، ماشالله رضایی، علی جهانگیری را که نسبت به شرایط غیر انسانی این بند  معترض بودند  از سالن ۱۸ بند ۶ زندان گوهردشت  به سلولهای انفرادی سالن ۳۳ بند ۱۰ زندان گوهردشت کرج منتقل نمودند. در آنجا تحت شرایط غیر انسانی همراه با شکنجه های روحی و عدم وجود امکانات اولیه انسانی مواجه بودند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، این زندانیان در اعتراض به این شرایط دست  به اعتصاب غذا زدند و در حال حاضر زندانیان  محمد آزاد ،حسن حسینی ،حسین یحیوی ، ماشالله رضایی و علی جهانگیری چند روزی است که در اعتصاب غذا بسر می برند و وضعیت جسمی آنها حاد است.