یورش به سلول ۲ برادر زندانی ،ضرب وشتم وحشیانه و انتقال آنها به سلول انفرادی

0
140

بنابه گزارشات رسیده یورش و ضرب و شتم وحشیانه و انتقال ۲ برادر زندانی به سلولهای انفرادی در زندان گوهردشت کرج.

روز شنبه ۲ آذر ماه ۲ برادر زندانی به نام های شهرام و فرهنگ پور منصوری که در یکی از فرعی های بند ۴ زندان گوهردشت تقریبا ماه ها به صورت انفرادی نگه داری می شدند و از حداقل حقوق انسانی خود محروم بودند. مورد یورش زندانبانان ولی فقیه قرار گرفتند و این ۲ برادر زندانی را با ضر ب و شتم و رفتارهای غیر انسانی به سلولهای انفرادی زندان گوهردشت کرج منتقل کردند.

از اواسط هفته گذشته فرهنگ پور منصوری بنابه گفته بستگانش در اعتراض به شرایط غیر قابل تحمل و طاقت فرسا اقدام به گچ گرفتن سر و صورت خود نمود و عملا اقدام به اعتصاب غذا نمود.

در طی این مدت ماموران اطلاعات زندان ولی فقیه و مردانی رئیس زندان تقریبا روزانه بجای رسیدگی به خواسته های به حق آنها ،اقدام به تهدید و اذیت وآزار آنها می نمودند.

دراین این یورش وحشیانه فردی به نام بحرینی رئیس جدید اطلاعات زندان گوهردشت کرج و محمد مردانی رئیس زندان همراه با تعدادی پاسداربند شرکت داشتند. بحرینی پیش از این از ماموران اطلاعات و شکنجه گر زندان مرکزی ارومیه بود و اخیرا این فرد به این سمت در زندان گوهردشت کرج منصوب شده است.

برادران زندانی شهرام و فرهنگ پورمنصوری بیش از ۱۳ سال پیش زمانی که قصد داشت از جهنم ولی فقیه همرا با خانواده اش به خارج از ایران پناه ببرند اقدام به ربودن هواپیمایی نمود ولی همگی آنها دستگیر و زندانی شدند و همچنان در شرایط غیر انسانی نگهداری می شوند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یورش به سلول ۲ برادر زندانی که درحال اعتصاب غذا بسر می بردند، ضرب و شتم و انتقال آنها به سلولهای انفرادی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه جنایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲ آذر۹۲ برابر با ۲۳ نوامبر ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل