یورشهای مامورین وزارت اطلاعات به منازل هموطنان اهل سنت در تهران

0
166

بنابه گزارشات رسیده در طی چند روز گذشته یورشهای گسترده ای به منازل اهل سنت در تهران که در آن نماز جماعت برگزار می شد، شده است و شرکت کنندگان در آن را با تهدید و اذیت و آزار از آن نقاط دور کرده اند.

در طی ۱۰ روز گذشته مامورین وزارت اطلاعات ولی فقیه در چند نقطه تهران به منازل اهل سنت که در آنها نماز جماعت برگزار می شد یورش بردند و مانع برگزاری نماز جماعت آنها شدند . این یورشها در شهرک غرب تهران و تهرانپارس و سایر نقاط تهران بوده است.

مامورین وزارت اطلاعات شرکت کنندگان در نماز جماعت را مورد اذیت و آزار و تهدید قرار داده اند آنها نماز گزاران را تهدید کردند که با هرگونه برگزاری مجدد نماز جماعت در منازل خود در تهران با شدت برخورد خواهند کرد و حتی نمازگزاران را دستگیر خواهند نمود .

لازم به یادآوری است علیرغم اینکه تعداد زیادی از هموطنان اهل سنت در تهران زندگی می کنند هنوز رژیم ولی فقیه به آنها اجازه داشتن مسجد را نمی دهد و اهل سنت از داشتن مسجد در پایتخت محروم می باشند. بدستور شخص ولی فقیه رژیم آخوند علی خامنه ای فشارها و اذیت و آزارها، دستگیریها و اعدام هموطنان اهل سنت ادامه دارد و در حال حاضر ده ها نفر از آنها در انتظار اجرای حکم اعدام در زندانهای ولی فقیه بسر می برند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یورش مامورین وزارت اطلاعات ولی فقیه به منازلی که در آنها نماز جماعت برگزار می شود را محکوم می کند و از گزارشگر ویژه ادیان و مذاهب و کمیسر عالی حقوق بشر برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در ایران خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۷ مرداد ۹۳ برابر با ۸ اوت ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه ادیان و مذاهب سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل