گفتگوی سایت ملیون ایران با آقای ادیب برومند در باره اوضاع کشور پس از انتخابات

0
134

سایت ملیون ایران  گفتگویی با استاد ادیب برومند رئیس هیات رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی ایران، در باره اوضاع کشور پس از انتخابات داشته است که در زیر می آید.

سایت ملیون ایران: آقای ادیب برومند، جنابعالی به عنوان رئیس هیات رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی ایران، با توجه به آغاز ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی جنابعالی فکر میکنید کابینه پیشنهادی وی بتواند انتظارات عموم مردم از رییس جمهور جدید را برآورده کند؟

ادیب برومند: ارزیابی در باره کابینه حسن روحانی نشان می دهد که نه خیلی امیدوار کننده است و نه غیر قابل قبول. ولی عمده گرفتاری ها، اعمال تحریم های مالی و مساله تحریم سیستم بانکی ایران و خرید نفت و فروش محصولات پتروشیمی و غیره است که شیوه خاص خود را می طلبد.

سایت ملیون ایران: ورای مسئله کابینه و درگیری های احتمالی در جناح های مختلف حاکمیت فعلی ایران، حوزه اختیارات رییس جمهور را چگونه میبینید وآیا اختیارات رییس جمهور برای کاستن حداقلی از مشکلات مردم کافی است؟

ادیب برومند: انتظارات مردم از رئیس جمهور از قبیل رفع بحران اقتصادی و تورم و گرانی افسارگسیخته و بازیابی ارزش پول ملی و نیز جبران کارهای خودسرانه و حاتم بخشی های ابلهانه دولت دهم است که اگر پنجاه درصد این خواست های عمومی را هم رئیس جمهور بتواند برآورده کند، جای خرسندیست.

سایت ملیون ایران: خیلی ازگروه های سیاسی در انتخابات پیشین ریاست جمهوری به امید رفع شدن درگیری وسیع ایران با غرب و پیامدهای ناگواری چون تحریم های شدید اقتصادی و عقب ماندگی اقتصادی و سایه سنگین جنگ احتمالی از دکتر حسن روحانی حمایت کردند. به نظر شما وی توانایی برآورده کردن خواست های حامیان خود و به شخصه اراده ای به حل بحران های مورد اشاره را دارد؟

ادیب برومند: چون رائی را که مردم با شوق و ذوقِ امیدوارانه به رئیس جمهور داده اند پشتوانه مهمی است که در مواقع حساس بتواند در میدان وسیعی از اِعمال قدرت مردمسالانه و در رفع و دفع موانع برخوردار شود، پس می توان به وعده های ایشان تا حدی امیدوار بود و البته این بسته به شهامت اوست.

ظاهرا ارکان حکومت جمهوری اسلامی با توجه به اوضاع بسیار نابسامان موجود لزوم تغییر مواضع را در حل معضلات داخلی و خارجی دریافته اند و هشیارانه باید دست او را در باز کردن عقده ها آزاد بگذارند و البته عمده ترین این عقده ها سیاست خارجی ست که در غیر این صورت باید متاسف بود و ناامید!

سایت ملیون ایران: امکان عقب نشینی دستگاه های امنیتی ایران و آزادی میر حسین موسوی و مهدی کروبی و دیگر زندانیان سیاسی در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی بیشتر خواهد بود؟ درصورت در زندان ماندن و یا آزاد شدن فعالین جنبش سبز، هر کدام چه عواقبی را برای حاکمیت ایران به همراه خواهد داشت؟

ادیب برومند: عقب نشینی دستگاههای امنیتی بنا بر وعده رئیس جمهور تا حدودی محتمل به نظر میرسد و آزادی میرحسین موسوی و کروبی ممکن است. در صورت آزاد نشدن آنها چیزی قابل پیش بینی نیست زیرا بستگی به سیاست کلی جمهوری اسلامی دارد.

سایت ملیون ایران: آیا امکان جان گرفتن دوباره نهاد های مدنی و فعالیت آزادانه تر احزاب و گروه های سیاسی، منجمله جبهه ملی بیشتر خواهد بود؟

ادیب برومند: بنابرآنچه رئیس جمهور اظها داشته اند و ایفای به وعده شیوه آزادگان است، بنابراین می توان امیدوار بود که فعالیت احزاب و گروههای سیاسی از جمله جبهه ملی ایران تا حدی تامین گردد.

سایت ملیون ایران: فکر میکنید که نیروهای نزدیک به اصلاح طلبان بتوانند در انتخابات مجلس آینده آزادانه به رقابت با اصولگرایان بپردازند؟ و آیا تغییرات دموکراتیک در ایران از مسیر صندوق های رای با همین شرایط فعلی ممکن خواهد بود؟

ادیب برومند: پیش بینی در این مورد مشکل است و نمیتوان نسبت به کاملا دموکراتیک بودن انتخابات آینده نظر مثبت داد.

سایت ملیون ایران: آیا از احتمال بروز وسیع اعتراضات مردمی در اثر انتخاب حسن روحانی کاسته شده است؟ آیا منتخبی که گفته شده نزدیک به ۵۲ درصد آرا داده شده و ۳۵ درصد از آراء واجدین شرایط رای گیری را دارد، میتواند در شرایط فعلی جمهوری اسلامی را به ساحل امنی هدایت کند؟

ادیب برومند: اعتراضات به آقای حسن روحانی از آغاز چشمگیر نبوده است. بر عکس استقبال از ایشان. ولی اینکه ایشان بتوانند جمهوری اسلامی را به ساحل امن برسانند چون تا کنون در صحنه امور اجرائی چندان فعالیتی نداشته اند، اظهار نظر در این مورد مشکل است.

سایت ملیون ایران: از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار دادید بسیار متشکریم.

مصاحبه کننده: امیرحسین فتوحی