ناگفته ها به استناد اسناد بدهکاری سازمان آتش نشانی‌ تهران بزرگ

0
155

در جریان آتش سوزی در یک کارگاه خیاطی در خیابان جمهوری روز یکشنبه دو زن ۴۴ ساله و ۶۰ ساله از طبقه پنجم به پائین سقوط کرده و جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان در میان دو تن از پرسنل سازمان آتش نشانی تهران در رابطه با پرونده آتش سوزی خیابان جمهوری بازداشت شدند!

جالب آنجاست که بازپرس جنایی اپراتور نردبامی که در این عملیات به علت نقص در سیستم کامپیوتر کار نکرده بود را هم بازداشت کرد.

ساعاتی پیش اسنادی از بدهکاری سازمان آتش نشانی بزرگ تهران از طریق همکارانمان در درون دریافت نمودیم و امید که با رسانه ای نمودن این اسناد، جلوه ای از واقعیات در پشت پرده نمایان شود.