گسترش جنگ دریایی ایران و اسرائیل

0
166

فارن پالیسی گزارش کرد: با افزایش خطر فروپاشی اقتصادی لبنان، نبرد دریایی ایران و اسرائیل در دریای مدیترانه نیز گسترش یافته است. ایران برای ارسال سوخت به لبنان و سوریه باید از دریای مدیترانه و حوزه نفوذ اسرائیل عبور کند که این مسئله منجر به هدف قرار دادن کشتی های دو طرف شده است.