گزیده ویدئوئی از اظهارات اوباما در پایان مذاکرات هسته ای

0
162

اوباما در سخنان خود می گوید:

“تفاوتهای ما واقعی هستند، و تاریخ دشوار بین کشورهای ما قابل چشم پوشی نیست. سیاست خارجی ای مبتنی بر تهدید به حمله به همسایگانتان و محو اسرائیل، به بن بست می رسد.
مسیری متفاوت، مسیر تحمل و راه حل مسالمت آمیز مناقشه – به آمیختگی بیشتر با اقتصاد جهانی، تبادل بیشتر با جامعه جهانی؛ و امکان مردم ایران برای رونق و رشد می انجامد. این توافق فرصتی را برای حرکت در جهتی تازه مهیا می کند. ما باید آن را غنیمت بدانیم.”