گزارش تصویری نشست تحلیلی حزب پان ایرانیست در اهواز

0
180

بنا به گزارش دریافتی از حزب پان ایرانیست ایران، به مناسبت شصت وهفتمین سالگرد بنیاد مکتب پان ایرانیسم نشست در تاریخ پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ در شهر اهواز، حزب پان ایرانیست- تشکیلات خوزستان- پایگاه ابراهیم میرانی، به تحلیل شرایط سیاسی ایران و منطقه پرداختند که تصاویر آن در زیر می آید. 

حزب پان ایرانیست تشکیلاتی است که هدف خود را مبارزه با استکبار، استبداد، استعمار و نژادپرستی می‌داند. پایه‌های ایدئولوژیک این تشکیلات در ۱۵ شهریور ۱۳۲۰ گذاشته شد و در سال ۱۳۳۰ وارد مرحله حزبی و سیاسی شد. این سازمان در دوره‌های گوناگون مجلس شورای ملی نماینده داشت. پس از شورش (۱۳۵۷) مرکز اصلی حزب به خارج از کشور منتقل شد و هم اکنون در داخل و خارج از ایران به فعالیت خود ادامه می‌دهد.