گزارشی از یک پرفورمنس؛ نفس نکش …

0
198

آسمان آبی نبود. اما صدای شهر می آمد. پر هیاهو و شلوغ . انواع ماسک ها، با فیلتر و بدون فیلتر، فایده ندارد ، چه باید کرد؟

این پرفورمنس با هدف آگاه سازی و ضرورت توجه به آلودگی هوا و یافتن راه های مقابله با این معضل، توسط سید جمال میرجعفری و مصطفی شاه محمدی در شهر تهران اجرا شد. یک نفر مثل بقیه مردم شهر ، ولی با ماسک سیاه ضدشیمیایی در خیابان‌های انقلاب و ولیعصر پیاده روی کرد و اتوبوس سوار شد. در بین راه نظرات مردم را جویا شد.

آنچه شنید: چند خریدی، برف پاک کن بزن، خفه نشی.

 239820_670 239818_629 239819_909 239821_626 239822_176 239823_717 239824_448 239826_508 239817_457 239816_278 239815_851 239813_520 239812_466 239811_831