گروگانگیری در موزه تونس با نوزده کشته به پایان رسید

0
120

نیروهای امنیتی تونس موفق شدند گروگان های یک گروه مسلح را که در موزۀ پایتخت موضع گرفته بودند آزاد کنند. یک سخنگوی دولت تونس گفته است که در عملیات آزادی سازی گروگان ها دو حمله کننده و یک پلیس تونسی و هفده جهانگرد ایتالیایی، لهستانی، آلمانی و اسپانیایی کشته شدند.

ماجرای گروگان گیری در موزه باردو در پایتخت تونس با کشته شدن دو فرد مسلح پایان یافت.

یک گروه از افراد مسلح امروز چهارشنبه هیجدهم مارس با حمله به پارلمان این کشور شماری جهانگرد خارجی را کشتند و سپس تعداد دیگری را در موزۀ “باردو” که در کنار پارلمان تونس واقع شده به گروگان گرفتند.
خبرگزاری فرانسه گزارش کرد؛ افراد مسلح شماری از بازدیدکنندگان در داخل موزه را که عمدتاً از اتباع خارجی هستند به گروگان گرفته بودند. به گزارش خبرگزاری تونس تیراندازی نخست در داخل پارلمان تونس آغاز شد.
موزه باردو دربرگیرندۀ آثار بی نظیری از دورۀ فنیقی ها تا دورۀ عرب-اسلامی است. در سال ۲۰۱۲ مقامات تونس مساحت موزه را دو برابر افزایش دادند تا بتوانند آثار نفیس آن را بیشتر در معرض دید جهانگردان خارجی قرار بدهند.
جهانگردی مهمترین منبع درآمد تونس است که البته با سقوط زین العابدین بن علی در سال ۲۰۱۰ و بروز بحران های سیاسی متناوب در تونس رو به وخامت نهاده است.