گرفتن اعترافات تلویزیونی دروغین از جوانان دستگیر شده مهاباد

0
159

بنا به گزارشات رسیده  انتقال تعدادی از دستگیر شدگان اعتراضات گسترده مردم مهاباد در پی قصد تعرض مامور وزارت اطلاعات به فریناز خسروانی که منجر به جانباختن وی گردید از اداره اطلاعات به زندان مهاباد.

روز دوشنبه ۱۱ خرداد ماه تعدادی از جوانان دستگیر شده در اعتراضات گسترده مردم  مهاباد از اداره اطلاعات  به زندان مهاباد منتقل شدند.

آنها در طی این مدت تحت بازجویی و شکنجه بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشتند تا به آنچه که بازجویان می خواهند اعتراف نمایند. از جمله اعترافاتی که بازجویان از آنها می خواستند اعتراف آنها به   هوداری از احزاب مخالف کردستان  و در تماس مستمر بودن با این احزاب در حین اعتراضات بوده است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اسامی تعدادی از جوانی که از اداره اطلاعات به زندان مهاباد منتقل شده اند به قرار زیر می باشد:

۱ـ رحمان خوشکا ۲۶ ساله که در بند ۴ زندان مهاباد زندانی است

۲ ـ کریم … ۲۴ ساله که در بند ۲ زندان مهاباد زندانی می باشد

۳ ـ یونس ملاک ۳۵ ساله که در بند ۵ زندان مهاباد زندانی می باشد

۴ ـ انور ابوبکری ۳۶ ساله که در بند ۲ زندان مهاباد زندانی می باشد

۵ ـ کامبیز چکاتی ۲۵ ساله که در بند ۴ زندانی می باشد.

وزارت اطلاعات برای پاک کردن صورت مسئله اعتراضات گسترده مردم مهاباد که خواهان دستگیری و مجازات مامور متجاوز وزارت اطلاعات که با نیت پلید خود منجرمنجر به مرگ فریناز خسروانی شد ، تعدادی از جوانان مهاباد را دستگیر کرده و حال آخوند محمود علوی وزیر اطلاعات ولی فقیه  ادعا می کند که یک گروه تروریستی در این رابطه را دستگیر نموده است و همزمان بازجویان تحت امر وی در وزارت اطلاعات برای پیش بردن این سناریوی بی شرمانه و غیر انسانی جوانان دستگیر شده را تحت شکنجه های وحشیانه قرار داده اند و از آنها می خواهند که  آنچه بازجویان (شکنجه گران) وزارت اطلاعات  می گویند در مقابل توربین تکرار نمایند.

تمامی این دستگیر شدگان در زندان مهاباد به حالت بلاتکلیف نگهداری می شوند.