گاف عجیب شبکه سه در معرفی خریداران نفت ایران

0
354

مجری شبکه سه می گوید با همکاری یک تیم خبری دریافته ایم که یک میلیون بشکه نفت تحویل چینی ها شده است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان، او در ادامه با نشان دادن تصاویر هوایی از محل خرید نفت و همچنین تصویر یک کشتی به نام سالینا تمام ریز اطلاعات یک معامله نفتی را افشا کرد!

این در شرایطی است که مسئولین نام جمهوری اسلامی همواره بر محرمانه نگه داشتن اطلاعات فروش نفت تاکید کرده اند تا مبادا طرف آمریکایی جلوی راه های فروش نفت را بگیرند

کاربران شبکه های مجازی این اقدام شبکه سه را نیز سوال برانگیز قلمداد کرده اند.