کیسینجر: ایران مشکلی بزرگتر از داعش برای آمریکا

0
124

به گزارش منابع خبری ایران هنری کیسینجر، سیاستمدار سرشناس آمریکا و وزیر امورخارجه ریچاد نیکسون در مصاحبه ای با نشریه هافینگتون پست، حکومت ایران را مشکلی بزرگتر از داعش برای آمریکا دانسته است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل ازعصر ایران، کیسینجر درمصاحبه با رادیو ملی ( ان پی آر) امریکا با اشاره به نفوذ حکومت ایران درمنطقه خاورمیانه، جمهوری اسلامی را مستعد ترین حکومت منطقه برای ایجاد هژمونی و تشکیل یک امپراتوی قوی درخاورمیانه دانست.

کیسینجر بااشاره به نقشه خاورمیانه درحال حاضردرحال تغییراست و مرزهای کنونی که ماحصل سال های پس ازفروپاشی عثمانی و جنگ اول جهانی درحال ازمیان رفتن است افزود: این مسئله از منظراستراتژیک یک فرصت بی نظیر دراختیارحکومت ایران قرارداده است. من رژیم ایران را مشکل بزرگ تری از داعش می دانم. داعش گروهی متشکل از ماجراجویان نظامی با یک ایدئولوژی تهاجمی است. داعش اگر بخواهد تبدیل به یک واقعیت دائمی استراتژیک شود باید سرزمین های بیشتری را تحت سلطه خود گرفته وآنها راحفظ کند. ازنظر من مقابله با گروهی چون داعش بسیارقابل کنترل تر از درگیری با حکومتی چون رژیم ایران است.

وزیرامورخارجه اسبق آمریکا می گوید: در شرایط کنونی یک محورشیعه از ایران تا بغداد و سوریه و ازآنجا تا جنوب لبنان و مرزهای مدیترانه کشیده شده است که این مسئله درشرایط فعلی که مرزهای سیاسی سابق خاورمیانه درحال فرسایش است، امکان تشکیل یک امپراتوری را به حکومت ایران درمنطقه خاورمیانه می دهد.