کیانوش رستمی رکورد دوضرب و مجموع وزنه برداری جهان را شکست

0
139
کیانوش رستمی در مسابقات جام فجر ۲ کیلوگرم رکورد دوضرب و یک کیلوگرم رکورد مجموع جهان را ارتقا داد و برای حریفان خود در المپیک خط و نشان کشید.

 کیانوش رستمی در مسابقات وزنه برداری جام فجر که گزینشی المپیک محسوب می شود، موفق به رکورد شکنی در حرکت دوضرب در دسته ۸۵ کیلوگرم شد.

رستمی پس از مهار وزنه ۲۱۰ کیلوگرم ، برای دومین حرکت ۲۲۰ کیلوگرم را درخواست کرد تا ۲ کیلوگرم رکورد دوضرب جهان را ارتقا دهد و توانست آن را مهار کند.

او با بلند کردن این وزنه، رکورد مجموع جهان که ۳۹۴ کیلوگرم بود را نیز یک کیلوگرم ارتقا داد.

رکورد دوضرب جهان ۲۱۸ کیلوگرم بود که یانگ ژانگ از چین در سال ۱۹۹۸ این رکورد را به ثبت رسانده بود.

کیانوش رستمی در مسابقات جهانی ۲۰۱۵ نیز با درخواست وزنه ۲۱۹ کیلوگرم به رکورد دوضرب جهان حمله کرده بود اما ناموفق مانده بود.

به گزارش خبرآنلاین؛ او مدتی قبل در تمرینات، وزنه ۲۲۰ کیلوگرم را بالای سر برده بود.