کیانوش رستمی بهترین وزنه‌بردار سال ۲۰۱۶ شد

0
275

کیانوش رستمی به عنوان بهترین وزنه بردار سال ۲۰۱۶ از سوی کاربران سایت فدراسیون جهانی انتخاب شد.

 فدراسیون جهانی وزنه‌برداری نظر سنجی را برای انتخاب بهترین وزنه بردار سال ۲۰۱۶ جهان گذاشت که در پایان کیانوش رستمی تنها نماینده ایران در این نظر سنجی توانست عنوان بهترین وزنه‌بردار و جایزه ینو بوزکوویچ فقید را در سال ۲۰۱۶ کسب کند.

همچنین؛ پس از رستمی، لاشا تالاخادزه و نجات رحیم اف از قزاقستان بیشترین رای را به دست آوردند.در بخش زنان هم وزنه‌بردار تایلند انتخاب شد.