کویت نیز سفیر خود را از تهران فراخواند

0
176

در جدیدترین واکنش دیپلماتیک نسبت به حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران، دولت کویت سفیر خود را از تهران فراخوانده است.

روز سه شنبه، ١۵ دی (۵ ژانویه)، خبرگزاری دولتی کویت – کونا – به نقل از یک منبع رسمی در وزارت خارجه آن کشور گزارش کرد که “با توجه به موضوع حمله جمعیت تظاهرکننده به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران، کویت سفیر خود در ایران را فراخوانده شده است.”

به گزارش بی بی سی فارسی، ساعاتی پیش از آن، همین خبرگزاری گزارش کرده بود که وزارت خارجه کویت “در ارتباط با اقدام گروهی از تظاهرکنندگان در هجوم، آتش زدن و تخرب سفارت پادشاهی سعودی در تهران و کنسولگری آن در مشهد، سفیر ایران در کویت را به این وزارتخانه احضار کرده است.”

براساس این گزارش، منابع وزارت خارجه کویت در این ملاقات گفتند که آنچه که در تهران و مشهد روی داده ” نقض آشکار معیارهای بین المللی و تعهد ایران در قبال حفظ امنیت و ایمنی اماکن دیپلماتیک و کارکنان آنان است.”

به گزارش الجزیره، در این دیدار وزارت خارجه کویت “یک یادداشت اعتراض رسمی” در مورد حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی را تسلیم سفیر جمهوری اسلامی کرده است.