کهکشان راه شیری ۱۰۰ میلیون سیاه چاله دارد

0
163

اخترشناسان با استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات رصدی به این نتیجه رسیده اند که در سراسر کهکشان راه شیری بالغ بر ۱۰۰ میلیون سیاه چاله وجود دارد.

 در ژانویه سال ۰۱۶ ۲اخترشناسان رصدخانه LIGO با تشخیص نخستین امواج گرانشی تاریخ ساز شدند. این رصدخانه که مورد حمایت بنیاد ملی علوم آمریکا قرار دارد توسط انستیتو کلتک اداره می شود و اصولا برای مطالعه امواج گرانشی پیش بینی شده در نظریه نسبیت عام انیشتین مورد استفاده قرار می گیرد و بر همگان روشن است که این امواج توسط سیاه چاله ها ایجاد می شوند.

حالا و بر اساس مطالعه جدیدی که توسط تیمی از اخترشناسان مرکز کیهان شناسی دانشگاه کالیفرنیا انجام شده بر جامعه اخترشناسی دنیا روشن شده که شمار سیاه چاله های موجود در کهکشان راه شیری به مراتب بیشتر از آن چیزی است که پیشتر تصور می شده است.

این اخترشناسان پس از انجام محاسبات پیشرفته و طبقه بندی سیاه چاله ها به این تشخیص جالب توجه رسیده اند که در سراسر این کهکشان حدود ۱۰۰ میلیون سیاه چاله وجود دارد.

این یافته جدید از آن جهت ارزشمند است چون مطالعه امواج گرانشی را به شدت دستخوش تغییر قرار داده و دریچه های جدیدی را به سوی اخترشناسان می گشاید.

در این بررسی که نتایج آن سر و صدای زیادی در جامعه اخترشناسی دنیا ایجاد کرده از یافته های دقیق رصدخانه LIGOاستفاده شده و به آنها استناد کرده اند.

به گزارش مهر به نقل از فیوچریزم،اخترشناسان از حدود یک سال و نیم پیش این مطالعه را آغاز کرده اند یعنی اندکی پس از شناسایی امواج گرانشی آن هم برای نخستین بار.