کمیته بانکی سنای آمریکا، طرح مشروط تشدید تحریم‌ها علیه ایران را تصویب کرد

0
108

کمیته بانکی سنای آمریکا، روز پنجشنبه ۹بهمن/ ٢٩ژانویه ٢٠١۵، طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن در صورت شکست مذاکرات میان تهران و گروۀ ١+۵ دربارۀ برنامۀ هسته‌ای ایران، تحریم‌های برقرار شده علیۀ این کشور تشدید شود. این طرح اینک باید در جلسۀ عمومی سنا مورد بررسی قرار گیرد.
با این حال بدنبال هشدار رئیس جمهوری آمریکا، باراک اوباما، مبنی بر وتوی هر طرحی که در جریان مذاکرات با ایران خواستار گسترش مجازات ها علیۀ این کشور باشد، بررسی این طرح بدرخواست گروهی از سناتورهای آمریکائی حداقل تا ٢ ماه دیگر در دستور کار سنا قرار نخواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیته بانکی سنای آمریکا، این طرح را با ۱۸رأی موافق و از جملۀ رأی ۶سناتور دمکرات به تصویب رساند؛ تنها ۴ سناتور دمکرات با تصویب طرح مزبور مخالفت کردند.

سناتور دمکرات “رابرت منندز”، بدنبال تصویب این طرح در کمیته بانکی سنا پیش بینی کرد که تصویب آن در موقع مناسب از پشتیبانی گسترده اعضای سنای آمریکا برخوردار خواهد شد.

بر اساس توافق حاصل شده میان ایران و ۶ کشور جهانی که در حال حاضر در بارۀ برنامۀ هسته ای تهران مذاکره می‌کنند، طرفین باید تا پایان ماه مارس سال جاری به یک تفاهم سیاسی درباره چگونگی رفع ابهامات از برنامه هسته‌ای ایران برسند و تا پایان ماۀ ژوئن به یک توافق جامع دست یابند.

همزمان با تصویب کمیته بانکی سنا، معاونین وزارت امور خارجۀ ایران، روز پنجشنبه در استانبول با نمایندگان ٣ کشور اروپائی حاضر در مذاکرات هسته ای با ایران، دیدار و گفتگو کردند.