کشف ۶ گونه جدید حیوانی در اقیانوس هند

0
286

شش گونه جدید حیوانات دریایی در دریاچه های گذر هوا در اعماق اقیانوس هند کشف شده اند.

 این مکان دورافتاده خانه موجوداتی است که در اقیانوس های دیگر دنیا وجود ندارند. دریاچه های تهویه گرمابی در نقاطی به وجود می آید که آب دریا و مواد مذاب هم نشین یکدیگر هستند.

در این نقاط ارگانیسم هایی زندگی می کنند که اصولا ناشناخته هستند. آخرین کشف دانشمندان مربوط به ارگانیسم های این مناطق شامل یک خرچنگ «هاف»، یک حلزون «پلتواسپیرید»، صدف حلزونی، صدف کوهی، نوعی پلی نویدا و کرم پلی چائت است.

منطقه ای که این حیوانات دریایی در آن کشف شده اند «نفس اژدها» نام دارد.

به گزارش بی بی سی،محققان با استفاده از یک روبات مناطق دورافتاده زیر دریا را جستجو و بررسی کردند.