کشف ۴۰ ژن جدید مرتبط با هوش در انسان

0
181

محققان از شناسایی ۴۰ ژن جدید خبر دادند که با هوش در ارتباط است.

 گروهی از محققان در هلند موفق به کشف این تعداد قابل توجه ژن جدید شده اند و در عین حال مطالعه خود را با این مضمون منتشر کرده اند که اساس هوش، قابلیتی است که به مراتب پیچیده تر از تصورات قبلی است.

به باور این محققان، هیچگونه الگوی ژنتیکی مشخصی نمی توان برای هوش در نظر گرفت و به همین دلیل ارایه هرگونه تعریف ساده ای در این زمینه کار دشواری است.

این یافته ها نشان می دهد بسیاری از ژنهایی که به تازگی شناسایی شده اند نقشهای دیگری را هم ایفا می کنند اگرچه بخش قابل توجهی از نقش آنها در رشد و توسعه ساختارهای مغزی است.

این محققان نتایج و جزئیات یافته خود را در تازه ترین شماره نشریه تخصصی Nature Genetics منتشر کرده اند. در بخشی از این گزارش آمده است: کشف این ۴۰۰ ژن جدید دریچه ای تازه به سوی درک بهتر معماری ژنتیک هوش می گشاید.

در این بررسی محققان داده های ثبت شده در پایگاههای اطلاعاتی متشکل از حدود ۸۰ هزار بزرگسال و کودک را مورد مطالعه دقیق قرار داده اند که تمامی آنها ریشه اروپایی دارند.

آنها از دو شیوه آنالیز ژنتیکی جهت تشخیص ژنهای مرتبط با هوش استفاده کرده اند. در این مطالعه تمرکز محققان بر ژنهای موجود در نقشه DNA انسان معطوف بوده است.

به گزارش مهر، به نقل از تک تایمز، نتیجه این بررسی در نوع خود جالب توجه بوده است. آنها توانستند بیش از ۵۲ ژن را شناسایی کنند که شامل ۴۰ ژن ناشناخته مرتبط با هوش می شود.