کشف هلیوم در یک سیاره خارج از منظومه شمسی

0
260

محققان نشانه هایی از وجود گاز هلیوم را در یک سیاره خارج از منظومه شمسی در فاصله ۲۰۰ سال نوری با زمین کشف کرده اند. به اعتقاد آنان این گامی در جستجوی حیات در جهان است.

 دانشمندان برای نخستین بار موفق به کشف هلیوم در اتمسفر یک سیاره خارج از منظومه شمسی شدند.

 هلیوم یکی از عناصری است که در جهان به وفور وجود دارد اما تاکنون در اتمسفر یک سیاره خارج از منظومه شمسی مشاهده نشده بود.

 قدرت سیگنال های ردیابی شده از آن چنان زیاد است که دانشمندان معتقدند قسمت بالای اتمسفر سیاره مذکور هزاران مایل در فضا گسترده شده است. این کشف گامی دیگر در اکتشافات فضایی و جستجو برای حیات در جهان است.

 گروهی از محققان به رهبری یکی از دانشجویان دکترا دانشگاه اکستر  نشانه هایی از وجود این گاز را در سیاره خارج منظومه شمسی به نام WASP-۱۰۷bکشف کرده اند.

 این سیاره ابرنپتون در فاصله ۲۰۰ سال نوری از زمین و درصورت فلکی Virgo قرار دارد. محققان با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل متوجه مقدار زیادی هلیوم در بخش بالایی اتمسفر این سیاره شدند.

 به گزارش مهر به نقل از اسپیس، هلیوم دومین عنصر فراوان در جهان است و یکی از عناصر مهم در سیارات گازی بزرگ منظومه شمسی به حساب می آید.