کشف نکاتی جدید درباره بیش خزنده واران

0
135

بیش خزنده واران نام یک کلاد از راسته نزدیک سوسماران است که نزدیک به دویست میلیون سال پیش روی کره خاکی ما می زیسته اند. راجع این موجودات که در دوران داینوسورهای می زیسته اند چیز زیادی نمی دانیم و حالا دانشمندان دانشگاه بریستول بریتانیا موفق شده اند دوران زیستی آنها را بهتر بشناسند.

یکی از محققان دانشگاه بریستول در بریتانیا می گوید: “با مشاهده پرتونگاری های اسکلت ها پیدا شده از این موجودات متوجه شدیم که استخوان بندی آنها یگانه بوده است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم نسخه هایی شبیه سازی شده از آنها تهیه کنیم تا سیستم عصبی این موجودات را بهتر بررسی کنیم.”

با درک بیشتر از ساختار مهره ها و اعصاب این بیش خزنده واران، دانشمندان موفق شده اند دریافتی درست از نوع زندگی آنها بدست بیاورند. نوع یگانه فک فوقانی و پوزه این جانوران کمک کرده است تا این بیش خزنده واران قدرت خارق العاده در جویدن و بلعیدن حیوانات دیگر داشته باشند. بی دلیل نبوده است که به آنها لقب شکارچیان قهار می دهند. مشابه بسیار کوچک آنها تمساحها هستند.

داوید فوفا، محقق دانشگاه بریستول می گوید: “ما متوجه شدیم که شکل یگانه پوزه و فک این جانوران مثل یک تمساح می تواند به شکار طعمه کمک شایانی کند. او در فک هایش یک سه گانه عصبی دارد و به او کمک می کند تا طعمه اش را بهتر شناسایی کند.”

به گزارش یورونیوز؛ دیرینه شناسان زمانی طولانی سپری کردند تا دریابند که جمجمه این بیش خزنده واران حفره هایی دارد که کنترل کانالهای عصبی در بدن آنها را انجام می دهند. برخی از این موجودات بیش از هشت متر طول داشتند.