کشف نشانه‌هایی از فعالیت ابرآتشفشان‌ها در مریخ باستانی

0
138

تصویر جدید ناسا از سیاره مریخ نشان داده که احتمالا در گذشته ابرآتشفشان‌هایی در این سیاره فعالیت داشته‌اند.

این ابرآتشفشان‌ها شبیه دهانه‌ای هستند که در زیر پارک ملی یلواستون قرار دارد.

تفاوت میان این شبکه‌های آتشفشانی این است که نمونه اول در ارتفاعات شمالی مریخ کشف شده، منطقه‌ای که تصور نمی‌شد در گذشته فعال بوده باشد.

این یافته‌ها نشان می‌دهد که مریخ اولیه فعالتر از تصورات قبلی بوده و اینکه چنین فورانهایی احتمالا بر آب‌وهوا و جو سیاره سرخ تاثیر گذاشته باشند.

ابرآتشفشان‌ها که می‌توانند هزاران برابر ماگمای بیشتر از آتشفشانهای عادی از خود خارج کنند، به جای تولید کوههای مخروطی عادی از گدازه و خاکستر به طور ناگهانی و با انفجار بزرگ فوران می‌کنند.

به گزارش ایسنا، این پژوهش در مجله نیچر منتشر شده است.