کشف نزدیکترین سیاه‌چاله به زمین در منظومه‌ای که بی تلسکوپ دیده می‌شود‌

0
191

اخترشناسان سیاه‌چاله‌ای را کشف کرده‌اند که کمتر از ۱۰۰۰ سال نوری با زمین فاصله دارد. این سیاه‌چاله بخشی از یک منظومه سه‌عضوی است که دو ستاره دارد و در آسمان نیمکرهٔ جنوبی زمین با چشم غیرمسلّح نیز قابل مشاهده است. این پدیدهٔ سماوی، نزدیکترین سیاه‌چاله‌ به زمین است که تا کنون کشف شده است.

تیم اخترشناسانِ «رصدخانهٔ جنوبیِ اروپا» موفق شدند با مطالعهٔ دو ستاره که در نزدیکیِ این سیاه‌چاله قرار دارند آن را کشف کنند. آنان پس از ما‌هها بررسی دریافتند یکی از دوستارهٔ این منظومه، خود هر ۴۰ روز یکبار به‌دور یک شیء نادیده می‌گردد.

این دانشمندان، سپس با محاسبات تشخیص دادند که آن شیء در واقع سیاه‌چاله‌‌‌ای خاموش است به جرم تقریبیِ ۴ برابر خورشید ما که با محیط پیرامون خود به شکل شدید درگیر نمی‌شود.

سیاه‌چاله در اثر مرگ و فروپاشی ستاره پدید می‌آید و چنان جذابه‌ای دارد که حتی اجازه نمی‌دهد نور از درونش ساطع شود. سیاه‌چاله‌ها اجرام سماوی پیرامون خود را با جاذبهٔ شدید خود فرو می‌بلعند.

AP
تصویری از انفجار یک سیاه‌چالهٔ عظیم، که ناسا در اواخر ماه فوریه ۲۰۲۰ منتشر کردAP

بنابر گفتهٔ دانشمندان این کشف می‌تواند راهگشای شناخت بهترِ اجرامی باشد که امواج جاذبه‌ای‌شان آنقدر قوی است که به زمین می‌رسد.

پژوهشگران تاکنون تعدادی سیاه‌چاله در کهکشان راه شیری یافته‌اند که همگی آنها با دیگر اجرام پیرامونی خود به‌قوّت درگیر بوده‌ و همزمان حضورشان را با انتشار قوی اشعهٔ ایکس نشان داده‌اند.

کشف یک سیاه‌چالهٔ خاموش و نامرئی سبب شده است این پژوهشگران ارزیابی کنند که بسیاری از این دست سیاه‌چاله‌ها نیز در کهکشان راه شیری وجود دارند.

یورونیوز نوشت؛ تیم اخترشناسی «رصدخانه جنوبی اروپا» به کمک تلسکوپ عظیم لاسیلا در شیلی رفتار این دو ستاره را مدّتها زیر نظر گرفته بود. اعضای این تیم می‌گویند کشف این سیاه‌چاله تنها مشتی نمونهٔ خروار است چراکه سیاه‌چاله‌های مشابه بسیاری احتمالا در آینده کشف خواهند شد. گمان می‌رود بیش از ده میلیون سیاه‌چاله در کهکشان راه شیری موجود باشد.