کشف مغز سالم یک انسان 4 هزار ساله

0
373

کهن ترین مغز متعلق به انسان 4000 سال پیش در ترکیه کشف شد. به گفته دانشمندان این کشف زمینه را برای بررسی مغز واعصاب انسان در دوران پیش از تاریخ فراهم کرده است.

بافت های سالم از مغز یک انسان متعلق به 4 هزار سال پیش در یک سایت باستانی ترکیه کشف شد. گفته می‌شود به طور شگفت آوری براثر ترکیبات شیمیایی و تحولات زمین شناختی این مغز سالم مانده و فرصت بی سابفه‎ای برای بررسی‎های علمی در زمینه مغز و اعصاب فراهم کرده است.

به گزارش میراث فرهنگی از نیوساینتیک، بخش نرم از مغز یک انسان متعلق به 4000 سال پیش که بخوبی حفاظت شده در اسلکت انسان‎های عصر برنز در سایت “سیتومرهویوک ” واقع در غرب ترکیه کشف شد.

 طبق همین گزارش بافت مغز غنی از انواع انزیم‎هاست که باعث می‌شود پس ازمرگ انسان، مغز با شتاب تجزیه شود اما این فرایند در صورتی که شرایط حفاظتی مناسبی فراهم شود قابل پیش گیری است. به عنوان نمونه بافت مغز در بدن یک کودک قربانی شده متعلق به تمدن اینکاها مربوط به 500 سال پیش بدست آمد که کاملا سالم مانده بود وعلت آن مرگ در بلندی‎های سرد کوهستان آند بود که به دلیل شدت سرما بدن و ازجمله مغز به سرعت منجمد می‎شود و درنتیجه باعث سالم ماندن و حفاظت مغز م‎ شود.

“مریک آلتینوز” از دانشگاه “هالیک” استانبول که در بررسی این اثر همکاری دارد، درهمین زمینه معتقد است که سرنخ این موضوع در زمین و ترکیبات شیمیایی خاک است.

او با اشاره به این که اسکلت سوخته شده در یک لایه از مواد رسوبی قرار داشته و درکنار آن آثاری از اشیای چوبی سوخته شده نیز پیدا شده، احتمال می‎دهد که بروز یک زمین لرزه و تشکیل لایه‎های خاک بر روی جسد وسپس در پی آن بروز حریق می‎تواند سبب سوختن لایه‎هایی از مواد رسوبی خاک شود که اسکلت را در خود گرفته‎اند. درنتیجه گرمای شدید ، باقت مغز در مایعات موجود در مغز پخته شده و ترکیبات شیمیایی در خاک نیز به گونه ای بوده که به حفاظت ازاین اسکلت و بافت‎های نرم مغز کمک کرده است.

 IMAGE635169173759296134

به گفته وی شعله‎های آتش تمام اکسیژن موجود در محل دفن جسد را سوزانده و گرمای آن مغز را درمایعات آن پخته و درنتیجه محیطی عاری از هرگونه رطوبت و اکسیژن فراهم آمده که سبب حفاظت و سالم ماندن بافت مغز پخته شده و جلوگیری از رشد باکتری‎ها و مواد تجزیه کننده بافت شده است.

به گفته وی عامل مهم دیگر ترکیب شیمیایی خاک است که حاوی پتاسیم ، منیزیم و آلومینیوم است. این عناصر با اسیدهای چرب موجود در بافت بدن انسان، ماده‎ای فوم شکل وصابون مانند درست می‎کنند که به” واکس اجساد “شهرت دارد. ظاهرا این ماده نیز به طور موثری سبب حفاظت از بافت نرم مغز شده است.

کشف این مغز 4000 ساله سالم سبب جلب توجه متخصصان مغز و اعصاب شده است.” فرانک راهلی” از دانگشاه زوریخ سوییس که سالها بر روی مغزهای به جا مانده از دوران قرون وسطی تحقیق کرده ، می‎گوید که بیشتر باستان شناسان بخود زحمت نمی‎دهند که درجستجوی بقایایی از بافت نرم مغز انسان نیز باشند زیرا پیش فرض آنان چنین است که مغز به ندرت قابل حفاظت است. درحای که انتشار وکشف مواردی ازاین قبیل می‎تواند مردم را از احتمال دسترسی بیشتر به موارد مشابه آگاه کند. این درحالی است که اگر بخواهیم دانش بیشتری در باره مغز و اعصاب بشر و اختلالات آن بدست آوریم، نیاز مبرم به کشف بافت‎های سالم همانند این داریم.

درمورد این بافت مغز 4000 ساله وی می‎گوید که این کشف می‎تواند به پژوهشگران فرصت دهد تا شرایط پاتولوژیک همانند احتمال وجود تومور یا خونریزی و انواع بیماری‎ها را بررسی کنند.