کشف ماهی که در عمق ۸ هزار متری اقیانوس زندگی می کند

0
170

محققان نوعی ماهی در عمق ۸ هزار متری اقیانوس آرام کشف کرده اند که می تواند فشار۱۰۳۴۲۲۰۰۰ پاسکال را تحمل کند.

گروهی از محققان دانشگاه واشنگتن گونه جدیدی از ماهی را  کشف کرده اند که در عمق ۷۹۲۴ هزار متری آب زندگی می کند.

این گونه جدید که برحسب مکان زندگی اش نامگذاری شده در خندق ماریانا واقع در غرب اقیانوس آرام زندگی می کند.

ماهی مذکور که Mariana snailfish یا  Pseudoliparis swire نام گرفته می تواند فشار ۱۰۳۴۲۲۰۰۰ پاسکال را تحمل کند.

به گفته محققان یکی از دلایل زنده ماندن ماهی در این عمق آن است که برخلاف ماهی های دیگر کیسه شنا  ندارد. این عضو پر از گاز است و شناوری ماهی در آب را تنظیم می کند.

علاوه برآن با توجه به پروتئین های مخصوص بدن ماهی ساختار سلولی آبزی به گونه ای است  که حتی در فشار زیاد هم از فعالیت باز نمی ماند.

به گزارش مهر به نقل از ساینس، این ماهی از سخت پوستان و دیگر موجودات دریایی مهره دار تغذیه می کند.