کشف قدیمی ترین و عجیب ترین جواهر جهان

0
360

دانشمندان با کشف دسته ای از پنجه های عقاب که قدمت آنها به ۱۳۰ هزار سال پیش باز می گردد، آنها را قدیمی ترین جواهر جهان می دانند.

دانشمندان با یافتن ۸ سرپنجه از عقاب در محلی در کرواسی مشخص کردند آنها از دوره انسان های ناندرتال باقی مانده است.

قدیمی ترین جواهر جهان 1

این سرپنجه ها نقش و نگاه و خط و نشان هایی داشت که نشان می داد به عنوان وسیله تزئینی به کار می رفته و با یک تاندون به یکدیگر متصل بودند.

قدیمی ترین جواهر جهان 4

همچنین در این کاوش ها و بررسی ها مشخص شد این پنجه ها از یک عقاب دم سفید جدا و صیقل کاری نیز شده است.

به گزارش شبکه خبر؛دیرین شناسان می گویند این قدیمی ترین نمونه جواهری است که تا کنون کشف شده است.

قدیمی ترین جواهر جهان 2

به اعتقاد آنان ناندرتال ها از این پنجه ها برای اهداف خاصی استفاده می کرده اند.

این سرپنجه ها به زمان ورود انسان های پیشرفته عصر قدیم به اروپا تعلق داشته است. دانشمندان می گویند ناندرتال ها از هوش و ذکاوت خوبی برخوردار بوده اند و فرهنگ پیچیده ای داشته اند.به گفته دانشمندان ناندرتال ها نخستین جواهر جهان را ۱۳۰ هزار سال پیش تولید کرده و استفاده می کردند.

جواهر یاد شده در منطقه کراپینا در کراوسی کشف شده و برای دسنبند یا گردنبند استفاده می شده است.

بر روی این پنجه ها چندین نقش و نگار، درجه بندی و علامت دیده می شود؛ این جواهر را ساکنان آن دوره منطقه محل کشف استفاده می کردند.