کشف فسیل ۹۰ میلیون ساله در کلمبیا

0
135

 یک پسربچه ۱۰ ساله به طور تصادفی فسیلی ۹۰ میلیون ساله نزدیکی دیری واقع در کلمبیا کشف کرده است.

این فسیل به عصر کرتاسه تعلق دارد. دراین عصر پستانداران بزرگی زندگی می کردند، اما همراه آنها گونه های ناشناخته ای نیز اعماق آبها می زیستند. یکی از این گونه های ناشناخته Lizard ماهی بوده است.

ماهی Lizard گونه ای با فک بزرگ است که Candelarhynchus padillai نامگذاری شده است. مطالعات نشان می دهد این ماهی در اعماق اقیانوس می زیسته است.

به گزارش مهر به نقل از ساینس اگزماینز، جالب آنکه محققان تا به حال این فسیل را در هیچ منطقه ای از آمریکای جنوبی کشف نکرده بودند. آنها پس از مطالعه فسیل تایید کردند این ماهی در عصر حاضر به طور کامل منسوخ شده است.