کشف فسیل ۳۰۰ هزار ساله انسان در مراکش

0
189

محققان در مراکش فسیلی از انسان های اولیه کشف کرده اند که قدمت آن به ۳۰۰ هزار سال قبل می رسد.

 باستان شناسان قدیمی ترین فسیل انسان های اولیه را  در جبل ایرهود واقع در مراکش کشف کرده اند. .محققان در این منطقه ۵۵ فسیل انسانی همراه ابزارهای سنگی و استخوان های حیوانات نیز یافته اند.

فسیل مذکور متعلق به گونه هومو ساپین (Homo sapin) است و به ۳۰۰ هزار سال قبل تعلق دارد. به عبارت دیگر این فسیل ۱۰۰ هزار سال قدیمی تر از فسیل های کشف شده دیگر هومو ساپین به حساب می آید.

این یافته ها نشان می دهد اجداد انسان امروزی قدمت بیشتری دارند و انسان امروزی در سراسر قاره آفریقا تکامل یافته است. علاوه برآن حاکی از آن است که ۳۰۰ هزار سال قبل تغییرات مهمی در بدن و رفتار انسان در بخش های زیادی از آفریقا اتفاق افتاده است.

گروهی از محققان بین المللی به رهبری دانشمندان موسسه ماکس پلانک در آلمان و موسسه ملی باستان شناسی و هرتیج در مراکش این فسیل و اشیای همراه آن را کشف کرده اند.

این فسیل نشان دهنده تاریخچه پیچیده تغییرات انسان در سراسر قاره آفریقاست.

 به گزارش مهر به نقل از نیواطلس،همچنین این کشف ها نشان می دهد مردم در دوران باستان از ابزار سنگی استفاده می کردند و استفاده از آتش را بلد بودند.