کشف شواهدی از جریان داشتن آب در مریخ باستانی..

0
318

تیم تحقیقاتی مأموریت کنجکاوی با بررسی تصاویر تهیه شده توسط این مریخ نورد به شواهد محکمی در خصوص جریان داشتن آب بر سطح مریخ باستانی دست یافته اند.

به گزارش ایسنا، به رغم تصاویر ماهواره‌یی که حاکی از وجود شبکه ای از کانال های آب بر سطح مریخ بود، مریخ نورد فرصت موفق به کشف شواهدی در این خصوص نشد؛ اما آنالیز تصاویر مریخ نورد کنجکاوی از احتمال جریان داشتن آب بر سطح این سیاره خبر می دهد.

مریخ نورد کنجکاوی از آگوست 2012 و پس از فرود بر سطح مریخ، جستجو برای یافتن نشانه های حیات در این سیاره را آغاز کرد؛ شواهد مورد نیاز برای اثبات حیات شامل کشف مواد معدنی هیدراته، مواد معدنی حاوی آب، ترکیبات ارگانیک یا ترکیبات شیمیایی مرتبط با حیات است.

تیم مأموریت کنجکاوی با استفاده از تصاویر تهیه شده توسط دوربین MastCam‌ که شامل دو دوربین با وضوح تصویری بسیار بالا است، اقدام به تهیه تصاویر رنگی از سطح مریخ می کنند.

این دوربین با کمک چندین فیلتر، طول موج های نور را مهار می کند که اطلاعات دقیقی در خصوص وجود مواد معدنی در این سیاره در اختیار محققان قرار می‌دهد.

کنجکاوی پس از حرکت از سایت محل فرود در حال حاضر در منطقه Yellowknife Bay‌ قرار دارد؛ در جدیدترین تصاویر ارسالی از این منطقه تکه سنگ بزرگی حاوی تعداد زیادی سنگریزه در اندازه های مختلف به چشم می خورد.

این نوع سنگریزه روی زمین بسیار متداول است، اما وجود آنها در مریخ بسیار حائز اهمیت است.

به گفته محققان، محیط سیاره سرخ در میلیاردها سال قبل با شرایط سرد و خشک امروزی کاملا تفاوت داشته و احتمالا اشکالی از حیات در این سیاره وجود داشت.

پروفسور «لیندا کاه» از محققان دانشگاه تنسی و اعضای تیم مأموریت کنجکاوی تأکید می کند: این سنگریزه ها به احتمال زیاد به گذشته باستانی مریخ و در زمان گرم و مرطوب بودن که امکان جریان داشتن آب را بر سطح سیاره فراهم می کردند، اشاره دارد؛ اندازه و جهت این سنگریزه ها نشان می دهد که آنها توسط یک یا چند جریان نسبتا سریع آب حمل شده اند.

نتایج آنالیز تصاویر مریخ نورد کنجکاوی در مجله Science منتشر شده است.