کشف شهاب سنگ های ۲ میلیون ساله در صحرای شیلی

0
201

محققان در صحرای آتاکاما شیلی۳۸۸ شهاب سنگ کشف کرده اند که متوسط سن آنها ۷۱۰ هزار سال است. ۳۰ درصد نمونه های کشف شده بیش از یک میلیون سال قدمت دارند و ۲ نمونه بیش از دو میلیون سال عمر دارند.

محققان مجموعه‌ای از شهاب سنگ‌های باستانی را در صحرای آتاکاما کشف کرده‌اند که قدمت برخی از آنها به ۲ میلیون سال می‌رسد.

گروهی از محققان دانشگاه Aix-Marseille فرانسه ۳۸۸ شهاب سنگ در صحرای مذکور در آمریکای جنوبی کشف کرده‌اند. آنها تخمین می‌زنند متوسط سن شهاب سنگ‌ها حدود ۷۱۰ هزار سال باشد.

۳۰ درصد نمونه‌هایی که آنها کشف کرده‌اند قدمتی بیش از یک میلیون سال داشته‌اند و ۲ نمونه نیز بیش از ۲ میلیون سال قدمت داشته‌اند.

همه نمونه‌ها شهاب سنگ‌هایی حاوی دانه‌های مواد معدنی هستند. محققان به دلیل شرایط آب و هوایی سردتر صحرایآتاکاما این مکان را برای بررسی انتخاب کردند. زیرا چنین آب و هوایی از فرسایش شهاب سنگ‌ها اجتناب می‌کند.

هرچند در قطب جنوب و صحراهای خشک و داغ شهاب سنگ‌هایی وجود دارند، اما نمونه‌هایی که در صحراهای داغ یا قطب جنوب هستند به ندرت قدمتی بیش از نیم میلیون سال دارند.

به گزارش مهر به نقل از دیلی میل، آلکسیس دروآد مؤلف این پژوهش می‌گوید: هدف ما از این پژوهش بررسی تغییرات شهاب سنگ در زمین در بازه زمانی بلندمدت است. صحرای آتاکاما در شیلی بیش از ۱۰ میلیون سال قدمت دارد و مجموعه‌ای غنی از شهاب سنگ‌ها نیز در آن وجود دارد.