کشف سیاره‌ای با کوتاهترین مدار شناخته‌شده تاکنون

0
153

دانشمندان موفق به کشف شش کاندیدای جدید سیاره‌ای با مدارهای فوق سریع چهار ساعته شده‌اند که فاصله آنها با ستاره میزبانشان بقدری کم است که تقریبا در گردشهای پرسرعتشان با سطح آن برخورد دارند.

 یک پژوهش جدید شکار سیاره نشان داده که این کاندیداهای سیاره‌ای در صورت تائید می‌توانند در میان نزدیکترین سیارات به ستاره خود باشند که تاکنون کشف شده‌اند.

بیشتر سیارات فراخورشیدی عظیم گازی با دوره‌های مداری کمتر یا معادل چند روز از ثبات برخوردار نیستند. این امر به دلیل تخریب مدار آنهاست که در اثر تاثیر نزدیکی با ستاره میزبان بوجود آمده است.

برای سیارات یخی یا صخره‌ای، این تخریب می‌تواند آنها را به ستاره میزبان نزدیک کرده و گرانش آنها دیگر نمی‌تواند در برابر گرانش ستاره مقاومت کرده و آنها را در جای خود نگهدارد.

محققان با توجه به این ملاحظات به اجرای پژوهشی بر روی اجسام با طول گذر بسیار کوتاه در مجموعه داده‌های کپلر پرداختند.

بررسی مقدماتی دانشمندان چند کاندیدای سیاره‌ای را به نمایش گذاشت که از دوره‌های کمتر از 12 ساعت برخوردار بودند.

به گزارش ایسنا،حتی با جرم تنها چند برابر زمین، این دوره‌های کوتاه بدین معنی است که شاید بتوان آنها را توسط تاسیسات زمینی موجود شناسایی کرد.

در صورت تائید، این سیارات می‌توانند در میان سیارات با کوتاهترین مدار شناخته شده تاکنون قرار بگیرند.

محققان اخیرا یک سیاره فراخورشیدی به اندازه زمین موسوم به کپلر 78b را شناسایی کرده‌اند که در فاصله 700 سال نوری قرار داشته و از مدار حدود 8.5 ساعته در اطراف ستاره میزبانش برخوردار است. این مدار کوتاهترین طول گردش شناخته‌شده تاکنون در میان سیارات است.