کشف سنگ فرش تاریخی متعلق به دوره پهلوی اول در خیابان سی تیر

0
241

قائم مقام شهردار منطقه 12 از کشف بقایای سنگ فرش های خیابان تاریخی سی تیر و جمهوری از دوره پهلوی اول در جریان کف سازی این محور خبر داد.

 علی محمد سعادتی تصریح کرد: طبق بررسی های کارشناسان میراث فرهنگی قدمت این سنگ فرش قدیمی مربوط به دوره پهلوی اول و بین سال های 1311 تا 1315 تشخیص داده شد.

وی ادامه داد: این سنگ فرش در جریان حفاری در محدوده تقاطع سی تیر و خیابان جمهوری در عمق یک تا یک و نیم متری از سطح زمین کشف شد.

قائم مقام شهردار منطقه 12 با اشاره به اینکه سنگ های به دست آمده نشان دهنده قدمت تاریخی خیابان سی تیر و جمهوری محسوب می شود، بیان کرد: طبق بررسی های انجام شده تصمیم گرفته شد تا بقایای سنگ فرش تاریخی خیابان سی تیر در این محدوده حفظ شود و از سنگ فرش های جدید استفاده نشود تا شهروندانی که از این محور حرکت می کنند؛ به قدمت تاریخی این خیابان پی ببرند.

سعادتی درباره زمان اتمام عملیات عمرانی بهسازی و کف سازی 8 محور تاریخی منطقه 12 یادآور شد: با توجه به بارندگی ها و تغییرات جوی ای که در ایان تعطیل عید داشتیم اما اجرای این پروزه از برنامه زمان بندی ای که در نظر گرفته ایم، عقب نیست و طبق پیش بینی هایی که انجام داده ایم تا پایان فروردین ماه بسیاری از این مسیرها تکمیل و عبور و مرور در آن انجام خواهد شد.

به گزارش میزان؛ به گفته قائم مقام شهردار منطقه 12؛ قبل از عید در قالب نصب بنرهای محیطی و توزیع بروشورها ضرورت اجرای پروژه کف سازی مسیرهایی مانند سی تیر و پامنار به ساکنان محله و کسبه اطاع رسانی شده و در حال حاضر بار ترافیکی مسیر سی تیر به خیابان فردوسی منتقل شده است.