کشف دو مومیایی سالم در پرو

0
127

باستان‌شناسان در پرو از کشف دو مومیایی سالم با قدمت بیشتر از یک هزار سال در حومه لیما، پایتخت این کشور خبر داده اند.

به گفته باستان‌شناسان، این دو مومیایی متعلق به یک کودک و یک بزرگسال است و در یک معبد باستانی کشف شده اند.

محققان بر این باورند که این کودک به عنوان یک قربانی زنده به گور شده است.

معبد هائوکا پوکیانا که به تمدن واری تعلق دارد در فاصله سال های ۱۰۰ تا ۶۰۰ میلادی ساخته شده است.

باستان‌شناسان می گویند دو مومیایی کشف شده در حالت چمباتمه قرار داشتند. به گفته آنها، این مومیایی ها در حالی که لباس به تن داشتند، طناب پیچ شده بودند.

علاوه بر این دو مومیایی، باستان‌شناسان توانسته اند از گور آنها اشیایی مانند کوزه های گربه نشان و بقایای خوکچه های هندی را به دست آورند.

این سومین بار است که باستان‌شناسان موفق به کشف مومویایی های سالم در این منطقه می شوند. تمدن واری در فاصله سال های ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلادی در نواحی ساحلی شمال پرو استقرار داشته است.

به گزارش بی بی سی؛  به عل ت فقدان مستندات مکتوب، اطلاعات کمی از این تمدن به دست آمده است.