کشف دندان ماموت ماقبل تاریخ توسط یک سگ

0
144

یک سگ متعلق به مردی آمریکایی در زمان کندن خاک حیاط پشتی منزل صاحب خودصخره ای قدیمی و مستحکم را پیدا کرد که بررسی های بعدی نشان داد این صخره دندان یک ماموت است.
کرک لیس ول می گوید سگش حدود یک ماه قبل این صخره را از زیر خاک بیرون کشیده بود و وی فکر نمی کرد این مساله موضوع مهمی باشد. اما بعد از گذشت چند روز و با مشاهده ظاهر غیرعادی این صخره تصمیم گرفت آن را به مسئولان موزه واشنگتن در نزدیکی محل زندگی خود نشان بدهد.

او می افزاید: کارشناسان موزه صخره یادشده را بررسی کردند و متوجه شدند آنچه که وی یافته در عمل بخشی از دندان یک ماموت غول پیکر است. تحقیقات اولیه نشان می دهد عمر این دندان به حدود ۱۳ هزار سال می رسد. پیش از این هم نمونه های مشابهی از این دندان در نقاط دیگری از ایالت واشنگتن امریکا شناسایی شده است.

این واقعه لیس ول و همسایگان وی را به فکر انداخته تا املاک خود را برای یافتن فسیل های مشابهی زیر و رو کنند. وی تصمیم گرفته این دندان را به عنوان یک ارثیه خانوادگی کماکان نگهداری کند.

به گزارش مهر به نقل از فاکس نیوز،ماموت ها که اجداد فیل های امروزی محسوب می شوند حدود ۱۰ هزار سال قبل به طور کامل منقرض شدند و چندی قبل در ماه اکتبر استخوان های فسیل شده یک ماموت در انگلیس شناسایی شد که مربوط به ۱۳۰ هزار سال قبل بوده است.