کشف درخشان ترین و دورترین تپ اختر از زمین

0
177

ستاره شناسان تپ اختری کشف کرده اند که هزار برابر درخشان تر از  پیش بینی کارشناسان است.

 تپ اختر NGC۵۹۰۷ X-۱ در فاصله ۵۰ میلیون سال نوری از زمین قرار گرفته است.

این دوردست  ترین تپ اختری است که تابه امروز دریابی شده و در کهکشان مارپیچ NGC۵۹۰۷  قرار دارد. شی آسمانی مذکور توسط رصدخانه فضایی  XMM-Newton  مشاهده شده که متعلق به سازمان فضایی اروپا است .

تپ اختر در فواصل چند ثانیه ای، اشعه هایی را از خود منتشر می کند. انرژی که هنگام ارسال اشعه ها منتشر می شود تقریبا هم اندازه انرژی است که خورشید طی ۳.۵ سال منتشر می کند. 

نوبرت شارتل یکی از دانشمندان سازمان فضایی اروپا می گوید: کشف شی آسمانی با این میزان درخشندگی، در چنین فاصله دوری از زمین بی سابقه بوده است. ک

شف تپ اختر مذکور رکورد جدیدی برای رصدخانه XMM-Newton است و دیدگاه های دانشمندان درباره عملکرد اشیای آسمانی را تغییر خواهد داد.

به گزارش مهر به نقل از یو اس آ تودی،تپ اخترها در ابتدا ستاره های عظیمی بوده اند، آنها در پایان عمر منفجر می شوند و پس از آن به بدنه های ستاره ای کوچک و بسیار متراکم  تبدیل می شوند.