کشف حیات فرازمینی در کمتر از دو دهه دیگر

0
173

اخترشناسی به نام کریس ایمپی می‌گوید تلاش برای یافتن حیات فرا زمینی به زودی و طی ده سال آینده به نتیجه خواهد رسید.

ايمپي در مصاحبه‌اي با نشريه فيوچريسم اعلام كرد بشر تا كشف حيات فرازميني كمتر از دو دهه فاصله دارد،‌اما اين حيات به شكلي كه تصور مي‌شود نخواهد‌بود.

ايمپي معتقد است حيات هوشمند در برابر ديدگان ما قرار دارد و ما تنها قادر به ديدن آن نيستيم. از اين رو توصيه مي‌كند كه محققان براي يافتن آن روي سامانه خورشيدي زمين متمركز شوند. وي معتقد است حيات هنوز در مريخ وجود دارد اما به دليل اينكه در لايه‌هاي زيرين سياره پنهان شده،‌يافتن آن دشواري‌هايي دارد.

ايمپي مي‌گويد درصورتي كه بتوان سنگ‌هاي مريخي را از مناطقي خاص كه در گذشته حيات در آن جاري بوده برداشته و به زمين آورد،‌ممكن است بتوان نشانه‌هاي حيات امروزي را در آن كشف كرد. وي معتقد است ديگر اجرام سامانه خورشيدي نيز مي‌توانند ميزبان حيات باشند كه اصلي‌ترين آنها قمر اروپا است كه ماموريت‌هاي آينده به اين قمر اگر كاملا نتيجه‌بخش نباشد،‌ اميدوار كننده خواهد بود و مدارك بيشتري از امكان وجود حيات در درياهاي قمر اروپا در اختيار دانشمندان قرار خواهد داد.

 ايمپي براي محدود كردن هدف مطالعه در جهاني كه وسعت آن بر كسي پوشيده نيست توصيه مي‌كند كه روي سياره‌هاي فرازميني كشف شده و روي اتمسفر اين سياره‌ها، و نه سطح آنها مطالعه شود. به گفته وي طي چند سال آينده مي‌توان از تلسكوپ جيمز‌وب و ديگر تجهيزات رديابي براي كشف نشانگرهاي زيستي مانند اكسيژن و متان در اتمسفر سياره‌هاي شبه‌زميني استفاده كرد.

به گزارش همشهری به نقل از ساينس الرت،‌به اين شيوه مي‌توان نزديك‌ترين سياره‌ها به زمين،‌از نظر ويژگي‌هاي ساختاري و نه از نظر فاصله را رديابي كرد و از آنجايي كه زمين تنها سياره قابل سكونتي است كه بشر مي‌شناسد، يافتن شبيه‌ترين سياره به زمين بهترين فرصتي است كه دانشمندان در اختيار دارند.