کشف جمجمه آخرین تک‌شاخ جهان

0
454

دانشمندان برای چندین دهه به این نتیجه رسیده‌بودند که آخرین تک‌شاخ سیبری، گونه‌ای منقرض شده که بیشتر به کرگدن شباهت دارد تا اسب، درحدود ۳۵۰ هزار سال پیش از بین رفته‌است.

 اکنون با کشف جمجمه‌ای کامل و سالم از این جاندار باستانی در قزاقستان این فرضیه را به کلی رد کرده‌است و دانشمندان دریافته‌اند این جانداران خارق‌العاده تا ۲۹ هزار سال پیش در زمین پرسه می‌زده‌اند.

و این به آن معنی است که تک‌شاخ‌ها افسانه نیستند، ده‌ها هزار سال پیش تک‌شاخ‌های واقعی در زمین زندگی می‌کرده‌اند، البته شباهت چندانی به آنچه در کتاب کودکان ترسیم می‌شوند نداشته‌اند. تک‌شاخ‌های حقیقی الاسموتریوم سیبیریکوم نام داشته و غول پیکر و پرمو بوده‌اند. شباهت زیادی میان این جاندار و کرگدن‌های مدرن امروزی وجود دارد و تنها تفاوت میان این دو جاندار قرار محل قرار گیری شاخ آنهاست، شاخ تک‌شاخ روی پیشانی‌اش قرار می‌گرفته‌است.

ابعاد این جاندار بیشتر به ماموت‌ها نزدیک بوده تا اسب‌ها، و باوجود ابعاد بزرگش این جاندار از گیاهان تغذیه می‌کرده‌است. جمجمه در منطقه پاولودار قزاقستان کشف شده‌است. محققان دانشگاه تومسک موفق شدند قدمت این جمجمه را با کمک گرفتن از تاریخ‌نگاری کربنی ۲۹۰۰۰ تخمین بزنند.

گزارش همشهری به نقل از ساینس الرت، براساس وضعیت و ابعاد جمجمه، به نظر می‌آید به یک تک‌شاخ نر تعلق دارد اما چگونگی مرگ این جاندار مشخص نشده‌است. پرسش ایجاد شده این است که چطور این تک‌شاخ توانسته بیشتر از دیگر هم‌نوعان خود زندگی کند؟ محققان امیدوارند این کشف جدید بتواند به درک بهتر چگونگی تاثیرگذاری عوامل محیطی بر روند انقراض گونه‌ها به آنها کمک کند.