کشف جد تمام گل‌های جهان

0
141

محققان با تحلیل اطلاعات گیاه‌شناسی به این نتیجه رسیدند که گیاهی ۱۴۰ میلیون ساله و شبیه نیلوفر آبی جد تمام گیاهان گل‌دار امروزی است.

محققان معتقدند یک گیاه گل‌دار ۱۴۰ میلیون ساله شبیه نیلوفر آبی، پدر و مادر تمام گیاهان گل‌دار امروزی است.

البته هیچ فسیلی از این گل کشف نشده است اما به نظر می‌رسد دانشمندان با تحلیل توده‌ای از اطلاعات گیاهی به این نتیجه رسیده‌اند.

دکتر هرو ساکه، از دانشگاه پاریس- سود در فرانسه، این تحقیق را انجام داده است. او و همکارانش مدل‌های رشد و تکامل گیاهان را با اطلاعات مربوط به یک مخزن عظیم ذخیره اطلاعات ترکیب کردند و به این نتیجه رسیدند.

ترتیب گلبرگ‌های نخستین گیاه گل‌دار بسیار ساده و حاوی ارگان‌های مذکر و مونث بوده است.

636372682554779579

گیاهان گل‌دار در عصر دایناسورها به وجود آمدند و زمین رنگ و بویی تازه بخشیدند. سیاره خاکی پیش از رویش گل‌ها تحت سلطه گیاهانی مانند قارچ‌ها، سرخس و نوعی گیاه با برگ‌های سوزنی بود.

به گزارش مهر،ظاهر این گل‌ها تاثیری عمیق بر محیط و آب و هوا داشت، به طوری که به تکامل سریع حشره‌های گرده‌افشان نیز کمک کرد.