کشف باکتری زنده در بدنه خارجی ایستگاه فضایی

0
156

فضانوردان ایستگاه فضایی بین‌المللی در سطح خارجی ایستگاه فضایی موفق به کشف باکتری‌های زنده‌ شده‌اند.

 آنتون شاپلروف دانشمند-فضانورد روسي كه ماه آينده به زمين بازخواهد گشت مي‌گويد بررسي تكه پنبه‌اي كه به ديواره بدنه خارجي بخش روسي ايستگاه فضايي كشيده شده،‌از وجود نوعي باكتري زنده و ناشناخته خبر داده‌است كه اين نمونه هم‌اكنون براي بررسي‌هاي بيشتر به زمين ارسال شده‌است.

اين باكتري‌ها در زمان پرتاب اتاقك به ايستگاه وجود نداشته‌اند و اين به آن معني است كه باكتري‌ها در فضا به بدنه اتاقك چسبيده‌اند. اين نمونه‌ها اكنون براي سنجش خطرساز‌بودنشان براي ساكنين ايستگاه مورد مطالعه قرار دارند.

به گفته شاپلروف اين نمونه طي راهپيمايي غيررسمي در خارج از ايستگاه كه با هدف شناسايي مناطق تيره‌رنگ بدنه ايستگاه فضايي و نقاطي كه سوخت اضافي موتورهاي استگاه در آن تلنبار شده‌بود، كشف شده‌است. آنچه باعث جذابيت كشف اين باكتري شده آن است كه هنوز هيچ توضيحي درباره چگونگي رسيدن اين باكتري‌ها به بدنه ايستگاه فضايي وجود ندارد.

با اين‌همه اين اولين‌باري نيست كه آژانس فضايي روسيه ادعاي كشف حيات ميكروبي در فضا را داشته‌است كه تمامي نمونه‌هاي پيشين در نهايت به منشائي زميني ختم شدند. يكي از فرضيه‌هاي قوي درباره وجود باكتري‌ها در بدنه خارجي ايستگاه آلوده شدن آن پيش يا پس از پرتاب توسط افراد، تجهيزات يا فضاپيماهايي است كه از زمين به ايستگاه فرستاده مي‌شوند.

به گزارش همشهری به نقل از ساينس الرت؛ دراصل نكته مهم اين كشف درك چگونگي زنده ماندن باكتري‌ها در شرايط ناخوشايند و خصمانه خلاء در فضا است كه مي‌تواند در ماموريت‌هاي آينده بشر به سياره‌هاي سامانه خورشيدي نقش كليدي ايفا كند.