کشف بازدم ۱.۶ میلیارد ساله حیات در زمین

0
140

محققان سوئدی موفق به کشف بقایای فسیلی درون سنگی به جامانده از تشک‌های میکروبی ۱.۶ میلیارد ساله در میان آب‌های کم‌عمق شده‌اند.

 این تکه‌های به جا مانده از تشک‌های میکروبی (صفحات چند‌لایه از ریزارگانیزم‌هایی مانند باکتری‌ها) با قدمت ۱٫۶ میلیارد سال حاوی حفره‌هایی هستند که به گفته دانشمندان به واسطه اکسیژن تولید شده توسط میکروب‌ها ایجاد شده‌اند،‌میکروب‌هایی که پایه و ستون حیات را روی زمین بنا نهاده‌اند و این سیاره را به مکانی قابل سکونت تبدیل کرده‌اند.

محققان دانشگاه‌های استکهلم و دانمارک جنوبی کشف جدید خود را “امضایی برای حیات” توصیف می‌کنند و معتقدند می‌تواند درسهای زیادی درباره دوره‌های گذشته تاریخی به آنها بیاموزد.

لایه‌های میکروبی مانند آنچه فسیل جدید را تشکیل داده‌است، معمولا در محل تقاطع مواد مختلف تشکیل می‌شوند، برای مثال میان آب اقیانوس و بستر اقیانوس، و از ساده‌ترین ریزارگانیزم‌ها مانند باکتری‌ها تشکیل شده‌اند.

در این مورد خاص، لایه‌های میکروبی از منطقه‌ای در هند استخراج شده‌اند و احتمال داده می‌شود حفره‌های اکسیژنی ایجاد شده درون آنها توسط ساینوباکتری، نوعی خاص از باکتری که به واسطه فتوسنتز انرژی تولید می‌کند، شکل گرفته‌اند.

ساینوباکتری‌ها علاوه بر بازدم اکسیژن،‌مواد معدنی را نیز دفع می‌کنند و این ترکیب اکسیژن و مواد معدنی برای شکل‌گیری حیات روی زمین بسیار حیاتی بوده‌است. اکسیژن اضافه تولید شده توسط این باکتری توسط دیگر ارگانیزم‌ها مانند گیاهان و به تدریج حیوانات جذب شده است.

براساس گزارش همشهری به نقل از ساینس الرت، این فسیل جدید می‌تواند به دانشمندان در درک بهتر چگونگی عملکرد و پراکندگی ساینوباکتری‌ها کمک کند. فسیل از لایه رسوبی ضخیمی به نام ابرگروه ویندهیان گرفته شده‌است، یکی از قدیمی‌ترین اسناد به جا مانده از حیات اولیه در زمین.