کشف اولین قوانین مثلثات جهان در لوح باستانی بابلیان

0
336

دانشمندان استرالیایی با انجام تجزیه و تحلیل روی یک لوح گلی به این نتیجه رسیدند که بابلیان باستان اولین تمدنی بودند که قوانین مثلثات را وضع کردند.

بابلیان باستان که حدود ۴۰۰۰ هزار سال قبل از میلاد مسیح در عراق امروزی زندگی می‌کردند، از درک بالایی نسبت به مثلثات راست زاویه برخوردار بودند که از مثلثاتی معمولی که در حال حاضر در مدارس آموزش داده می‌شود راحت‌تر و دقیق‌تر است.

نتایج تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که بابلیان تنها با استفاده از نسبت دقیق دو طرف مثلث راست زاویه قادر به ساخت یک جدول مثلثاتی بودند. این شکلی کاملا متفاوت از مثلثات است و نیازی به مفهوم مدرن زاویه‌ها ندارد.

در مدرسه به ما گفته می‌شود که شکل مثلث راست زوایه به دو زاویه دیگر بستگی دارد. این زاویه با محیط دایره، که به ۳۶۰ قسمت یا درجه تقسیم می‌شود، مرتبط است. سپس با استفاده از این زاویه نسبت دو طرف مثلث راست زاویه از طریق سیسنوس، کسینوس و تانژانت تعریف می‌شود اما دایره‌ها و مثلث‌های راست زاویه بسیار متفاوت هستند.

خاستگاه روش مدرن مثلثات به اخترشناس و ریاضیدان یونانی به نام «هیپارکوس» بازمی‌گردد. گفته می‌شود وی پدر مثلثات است چراکه این ریاضدان از جدول وتری خود برای محاسبه مدارهای خورشید و ماه استفاده کرده است.

بابلی‌ها مثلثات منحصر بفرد خود را در طی دوره بابلی قدیم (۱۹۰۰-۱۶۰۰ قبل از میلاد مسیح) کشف کردند، تقریبا ۱۵۰۰ سال زودتر از فرم یونانی مثلثات. جالب است بدانید مثلثات آنها شامل هیچ کدام از نشانه‌های مثلثات مدرن امروزی نمی‌شود؛ در مثلثات بابلیان از زاویه‌ها و تقریب استفاده نمی‌شود.

«پلیمپتون ۳۲۲» یک لوح گلی متعلق به شهر باستانی لارسا، یکی از شهرهای سومریان، واقع در عراق امروزی است. این لوح گلی بین سال‌های ۱۸۲۲ تا ۱۷۶۲ قبل از میلاد مسیح نوشته شده است.

در سال ۱۹۲۰ ادگار بنکس، باستان‌شناس، این لوح گلی را در عراق کشف کرد وی بعدها این لوح را به جرج آرتور پلیمپتون، ناشر آمریکایی، فروختند. دلیل نام‌گذاری این لوح نیز به همین دلیل است.

به گزارش آنا به نقل از UPI،این لوح دارای چهار ستون و ۱۵ ردیف شماره است و بر اساس نوعی سیستم عددی شصت‌تایی نوشته شده است.