کشف اسکلت بی‌سر ارباب برده‌ها

0
146

باستان‌شناسان موفق به کشف اسلکت بی‌سری در جیمزتاون آمریکا شدند که احتمالا متعلق به یکی از سیاست‌مداران آمریکایی است.

دانشمندان موفق به کشف اسکلتی ۴۰۰ ساله در شهر جیمزتاون ویرجینیا شده‌اند که متعلق به یکی از اولین سیاست‌مدارهای برده‌دار آمریکایی است.

باستان‌شناسان احتمال می‌دهند که این استخوان‌ها متعلق به سر جرج یردلی است که فرمانداز اولین مستعمره انگلیسی بود. یردلی یکی از اولین برده‌داران آمریکایی است.

وقتی که کشتی‌های حاوی برده‌های آفریقایی برای اولین بار به ویرجینیا رسیدند، یردلی در میان خریداران بود.

باوجود این که هنوز مشخص نیست که این اسکلت متعلق به چه کسی است اما دانمشندان براین باورند که این بقایا متعلق به اولین فرماندار ویرجینیاست.

تیم تحقیقاتی با بررسی اولین کلیسای ساخته‌شده در این مستعمره، موفق به کشف این اسکلت شده‌اند.

نکته جالب توجه این است که اسکلت تازه کشف‌شده سر ندارد.

به گفته محققان، احتمالا جمجمه این فرد با گذشت زمان تجزیه شده است یا تدفین‌های بعدی باعث از بین رفتن آن شده باشد.

بدن این فرد در جلو و مرکز ساختمان کلیسا، صدر کلیسا یا محل مخصوص کشیش، دفن شده بود.

به گزارش آنا از دیلی‌میل، در باور مسیحیان، هرچه به صدر کلیسا نزدیک‌تر باشید به خدا نزدیک‌تر هستید. به گفته متخصصان، این فرد باید یکی از اعضای بلندمرتبه جامعه بوده باشد که در مرکز کلیسا دفن شده است.