کشف احتمالی دو سیاره دیگر در منظومه خورشیدی

0
325

مطالعه‌ای جدید دانشمندان دانشگاه مادرید نشان می‌دهد دست‌کم دو سیاره دیگر فراتر از مدار پلوتون به دور خورشید در حرکتند.

 این کشف جدید براساس محاسبات روی اجرامی که آنسوی نپتون در حرکتند، منطقه‌ای از فضا شامل کمربند کویپر، انجام گرفته‌است.

۱۲ جرم از میان این اجرام فرانپتونی یا ETNO، به جای اینکه الگوی حرکتی نامنظمی از خود نشان دهند، تقارنی دور از انتظار را به نمایش گذاشته‌اند. به گفته دانشمندان دانشگاه مادرید، ازدیاد اجرام با شاخص‌های مدارگردی غیرمنتظره نشان از وجود نیروهای نامرئی دارند که توزیع حرکت این اجرام را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

براساس گزارش همشهری به نقل از دیسکاوری، دانشمندان می‌گویند تنها توضیح ممکنی که برای وجود چنین نیروهای نامرئی می‌توان ارائه کرد، وجود سیاره‌هایی ناشناخته در آنسوی پلوتون و نپتون است. این مطالعه براساس محاسبات روی تاثیرات گرانشی یک جرم بزرگ روی جرمی کوچکتر و دورافتاده انجام شده‌است.

دانشمندان می‌گویند درصورتی که این فرضیه تایید شود، در علم نجوم انقلابی بزرگ روی خواهد‌داد.