کشف ابزار سنگی قدیمی در چین که محاسبات باستان شناسان را بهم زد

0
280

کشف ابزار پیچیده سنگی بسیار قدیمی در چین باستان شناسان را به درک تاریخی جدید رسانده و آنها معتقدند تاریخ عصر باستان با بررسی این ابزار باید از نو نوشته شود.

 انسان های اولیه تولید ابزار سنگی را از بیش از ۳ میلیون سال قبل آغاز کردند. اما با گذر زمان این ابزار پیچیده تر و پیشرفته تر شدند.

در حدود ۳۰۰ هزار سال سبک جدیدی از این ابزار با استفاده از روشی تازه موسوم به سنگ تراشی تولید شدند که در قالب آن انسان های اولیه با چسباندن سنگ های تراشیده شده به یکدیگر و همین طور تراشیدن سنگ های بزرگ ابزار جدید و موثرتری تولید می کردند.

تا به حال تصور می شد این دستاورد عمدتا محدود به آفریقا و غرب منطقه اوراسیا بوده و تحول مذکور در تولید ابزار سنگی تنها در حدود۴۰ هزار قبل به مناطقی مانند چین کشیده شده است.

اما بررسی های محققان استرالیایی و چینی نشان می دهد ابزار سنگی پیشرفته که از طریق سنگ تراشی تولید شده اند از ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار سال قبل در جنوب چین تولید شده و به کار می رفته اند. ابزار مذکور از غاری به نام Guanyindongکشف شده اند. بنابراین محاسبات تاریخی باستان شناسان در این زمینه در حدود ۱۲۰ هزار سال با واقعیت اختلاف داشته است.

چندی قبل نمونه هایی از این ابزار سنگی پیچیده در منطقه ای به نام Attirampakkam در هند کشف شده بودند که قدمت آنها به ۳۸۵ هزار سال می رسید.

به گزارش مهر به نقل از نیوساینتیست، سوال مهمی که در این میان بی پاسخ مانده هویت افرادی است که این ابزار را تولید کرده اند. علت آن است که هیچ فسیل انسانی در کنار ابزار یادشده کشف نشده است. در آفریقا و اروپا فسیل های انسان های اولیه در کنار ابزار سنگی پیچیده کشف شده اند. برخی گمانه زنی ها حاکی است ممکن است تباری از انسان های اولیه موسوم به دنیسورا که تنها فسیل دو نفر از آنها تا به حال در کوه های سیبری جنوبی کشف شده، ابزار مذکور را تولید کرده باشند.